FINSTILT

De uppskattar oss för att vi ställer de rätta frågorna, är inspirerande och hjälper dem att tänka utanför boxen.

Beställningar
Det antal som ligger till grund för vår debitering samt val av meny skall meddelas oss senast 3 dagar innan arrangemanget.
Mat och kaffe debiteras efter beställt antal, dryck debiteras efter åtgång.

Vi behöver ha er beställning senast 3 dagar före leverans, skulle ni vara ute i sista minuten försöker vi givetvis hjälpa till ändå, men det finns en risk att vi inte har alla råvaror hemma.

Vill ni ha maten levererad så tillkommer budkostnad. 500kr enkel väg inom tullarnaUtanför tullarna från 800kr

Föredrar ni att hämta maten själv så går det utmärkt.

Herserudsvägen 12
181 34 LidingöBetalningsvillkor
Kontant vid leverans eller per faktura 15 dagar om inget annat är överenskommet.
Vid order överstigande 100 000:- debiteras 50% á conto.
Moms och leveransavgift tillkommer.

Personalkostnader

Minimum 4h debitering

Servis/hovmästare 300kr/h

Kock 355kr/h

Vardagar 20.00-06.00 tillkommer 39kr OB-tillägg ob2 01-06 69kr

Lördagar och helgdagar tillkommer 39 OB-tillägg ob2 01-06 69kr

Personalkostnaden debiteras från att personalen är på plats tills överenskommen tid 

Utanför tullarna kan i vissa fall  transportkostnader tillkomma

Storhelger:jul, nyår, Påsk, midsommar tillkommer extra personalkostnader

Sociala avgifter och skatter är inkluderade, moms tillkommer.